در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛

افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی “فارس” تصویب شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز برگزار شد.

بر این اساس، سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم در جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۸:۳۰ امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در محل دفتر شرکت حضور بهم رساندند.

مجمع با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی “فارس” از محل سود انباشته موافقت کرد که طبق این مصوبه سرمایه شرکت از ۱۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

گفتنی است، در این مجمع ۳۴۸ ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پیش از ظهر امروز و بلافاصله بعد از پایان مجمع عمومی عادی ‏سالیانه فارس، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برای بررسی افزایش سرمایه تشکیل جلسه داد.‏

در این جلسه بعد از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه که از سوی جعفر ربیعی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج ‏فارس ارائه شد و همچنین گزارشی از سودهای کسب شده از جمله خرید مدبران اقتصاد از پترول، افزایش سرمایه ‏پیشنهادی هیات مدیره به تصویب مجمع رسید.‏
بر اساس این مصوبه سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مبلغ ۱۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۸ هزار و ۷۰۰ ‏میلیارد تومان افزایش می‌یابد تا فارس دومین شرکت بازار سرمایه از نظر میزان سرمایه ثبت شده باشد.‏
به گفته امید قائمی رئیس این مجمع، افزایش سرمایه ثبت شده در مدت حداکثر دو ماه ثبت رسمی و اعمال خواهد شد و برای ‏سهامداران فعلی در قالب سهام جایزه قابل برداشت خواهد بود.‏