آیـا دوبـاره هفتکـل در شـرکت سیـمان خـود ضـرب فنـی مـیشود؟؟؟

قـادر ســبحانـی

🔹درحالی که تا اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت سیمان هفتکل ساعاتی بیشتر نمانده است؛اخبار ضد و نقیضی وناخوشایندی از حوالی به گوش می رسد.

🔹طبق اخبار واصله سهم شهرستان هفتکل از ۲۵نفر آزمون استخدامی گویا اسفناک و کمر شهرستان هفتکل قراره است به زمین زده و همانند این سالها ضربه فنی شود.

🔹طبق مصوبات شورای اشتغال در سال ۹۶با حضور استاندار شریعتی هرگونه ازمون استخدامی در شرکت سیمان بصورت رعایت اصل برابری ۵۰ درصدی باید انجام گیرد.

🔹علی رغم مالکیت شرکت سیمان ؛این شرکت چه در جذب نیرو و منافع عامه کمترین را برای هفتکل به ارمغان داشته است .

🔹امیدوارم مسئولان شهرستان هفتکل علی الخصوص نماینده پرتلاش های هفتکل دکتر ورناصری پیرو فرمایش مولا علی در گرفتن حق؛ ندای هل مِن ناصر یَنصُرُنی جوانان هفتکل را لبیک گفته و نسبت به این موضوع ورود نمایند.

🔹گفتنی است شهرستان هفتکل بعنوان دومین شهر نفتی خاورمیانه طبق آخرین رنکینگ اعلامی در رتبه ابتدایی بیکاری و خودکشی قرار دارد.