برگزاری مانور اطفاء حریق در پتروشیمی شهید تندگویان

عصر روز دوشنبه ۲۸مهرماه ۹۹مانور اطفاء حریق در قسمت HOT OIL کارخانه PTA۱ پتروشیمی شهید تندگویان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ عصر روز دوشنبه مورخ ۲۸مهرماه، مانور اطفاء حریق و بستن ولو محصور شده درون آتش در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد.

در این مانور که به منظور آمادگی وارتقاء توان جسمی و ذهنی نیرو‌های عملیاتی به ویژه آتش نشانی، ایمنی و بهره برداری در قسمت HOT OIL کارخانه PTA۱ برگزار شد، ضمن اجرای تمرین اطفاء حریق، عملیات بستن ولو محصور شده درون آتش نیز با استفاده از تکنیک ISOLATION VALVE در حداقل زمان ممکن و با موفقیت به مرحله اجراء گذاشته شد.

قابل ذکر است اداره ایمنی و آتش نشانی مجتمع به منظور افزایش ضریب آمادگی کارکنان شرکت برای مواجه با شرایط اضطراری، ضمن برگزاری دوره‌ها و سمینار‌های مختلف آموزشی برای پرسنل، اقدام به برنامه ریزی و اجرای مانور‌های متنوع به صورت مستمر در سطح مجتمع نیز می‌نماید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.