سخنی با نماینده شهرستان جناب متینیان

سرنوشت تفاهم نامه با اوقاف به کجا کشید؟

خورنا – فرزاد شعبانی

پس از سفر پر سر و صدای سردار قالیباف به خوزستان و مطرح شدن موضوع اوقاف رامشیر جنابعالی فرمودید این مساله با ارائه معوض از اراضی و منابع ملی که در تملک منابع طبیعی استان هستند موضوع اوقاف رامشیر حل شده و بزرگترین گره توسعه این شهر باز خواهد شد.

اما اکنون با گذشت بیش از یک ماه از این مذاکرات هیچگونه اطلاع رسانی از تفاهم صورت گرفته منتشر نشده است.

لذا استدعا دارد واقعیت های این سفر را با افکار عمومی در میان گذاشته و صحت و سقم مطالب خویش را بیان کنید.

قطعا گذر زمان نمیتواند این مطالبه ی بحق مردم را در محاق فراموشی فرو ببرد و هر تصمیمی در این زمینه باید با همفکری مردم، نخبگان و بزرگان شهر اتخاذ شود.