سید احمد آوایی نماینده دزفول در گفتگو زنده اینستاگرامی مطرح کرد :

به دلیل جلسات متعدد امکان پاسخگویی تماس‌های تلفنی را نداشتم که جا دارد در این خصوص نیز از مردم عذرخواهی  کنم

به گزارش خورنا سید احمد آوایی در گفتگوی زنده اینستاگرامی که پنجشنبه شب انجام شد مباحث زیر را مطرح کرد

موافقت شده تا نیروهای بومی در بیمارستان تامین اجتماعی استخدام شوند.

جدایی گتوند و شوش از دانشگاه علوم پزشکی دزفول جای نگرانی نیست و بیشتر امکانات دانشگاه صرف ۱۱ شهر اقماری دزفول متمرکز میشود.

تکمیل جاده پاشنه زاگرس در دستور کار قرار دارد.

اقدامات خوبی در حل مشکل آنتن‌دهی اینترنت و مخابرات در روستاهای دزفول پس از دیدار با وزیر ارتباطات انجام گرفت که بخشی از این پروژها در مناطق محروم افتتاح گردید.

باشگاههای ورزشی در ایام کرونا دچار ضرر شده اند و در دیدار با معاون توسعه وزارت ورزش پیگیری‌های در جهت کمک به این باشگاه‌ها انجام گرفت.

در حوزه امنیت نیروی انتظامی از رتبه ۱۷ به ۱۸ ارتقا یافت و امروز در تراز مرکز استان هستیم تا بتوان با افزایش نیرو در راستای بهبود امنیت اقدام کنیم.
نیروی انتظامی دزفول با کمبود نیرو مواجهه است لذا این موضوع در دستور کار قرار دارد.

سید احمد آوایی در گفتگوی زنده اینستاگرامی در پاسخ به واکنشها در خصوص پیام تسلیت درگذشت شجریان :

نگاه من به شجریان فقط در خصوص مسائل هنری است و ایشان را به عنوان یک هنرمند میشناسیم .

نگاه ما به شجریان ، نگاه به یک هنرمند است و کاری به موضوعات و حواشی دیگر وی نداریم.

آوایی در پایان گفت:

یک معذرت خواهی به مردم به دلیل اینکه پس از انتخابات نتوانستیم در جمع آنها باشیم بدهکار هستم .

به دلیل جلسات متعدد امکان پاسخگویی تماس‌های تلفنی را نداشتم که جا دارد در این خصوص نیز از مردم عذرخواهی  کنم ‌