“عروس مرده”

#داستان_کوتاه

چند روزی صدای تیراندازی می آمد، درگیری سختی بین دو طایفه ی بزرگ روستا رخ داده بود. دخترک از این همه هیاهو وحشت کرده بود و به آغوش مادرش پناه می برد،گویی احساسات قلب کوچکش، هدف تیرهای بی هدف شده بود. صداها که تمام شد، پوشیدن لباس های سیاه عزا شروع شد.

مادرش خیلی نگران بود و مدام گریه می کرد و دخترانش را در آغوش می گرفت. او نمی دانست قرار است کدام یک از آنها انتخاب شود، ولی دخترک این ها را متوجه نمی شد و مشغول یاد گرفتن جدول ضربی بود که فکر می کرد با حفظ کردنش، شاید بتواند شادی هایش را ضرب کند…

روزی نزدیک ظهر که از مدرسه به خانه آمد دید زنان آشنا دستش را گرفتند و آراسته اش کردند‌. مادر بر سر و صورتش می زد و شیون می کرد، او خوب می دانست که این عروسی مُهر عزای اوست، دقیقا سرنوشتی مثل خودش!

دخترک را جوری بردند که دفتر جدول ضرب شادی هایش از دستش افتاد و زیر پای رسوم طایفه له شد…

/بیست سال بعد/

فروشنده چند دفتر مشق جلوی زن گذاشت تا او انتخاب کند.جلد یکی از آنها توجه زن را جلب کرد. عکس عروسی با لباس پاره و صورتی پریشان و غمگین بود.

زن: ای دفترو واسه دخترم میخام، په این عکسه چرا ایطوریه؟

فروشنده: ای عکس انیمیشن “عروسه مرده”س .

زن به جلد دفتر خیره و کلمه ی “عروس مرده”در گوشش طنین انداز شد، قطره ای اشک او را یاد دفتر مشق ضرب شادی هایش انداخت!

پی نوشت: یکی از رسوم کهن در اقوام لر “خون بس” و در قوم عرب زبان “فصلیه” نام دارد. این رسم اینگونه است که بعد از جنگ و نزاع میان دو طایفه یا عشیره، دختری از خانواده ی قاتل به خانواده ی مقتول داده شود که به نوعی به او سفیر صلح می گویند. این سفیر صلح ناچار است بدون اظهار نظر تن به این ازدواج ناخواسته بدهد.

#نرگس_ممبینی