قالیباف : برخی از مشکلات خوزستان و سبستان و بلوچستان نشان از سوء مدیریت

قالیباف :

خوزستان و سیستان و بلوچستان هر دو جزء استانهای کم نظیر از ظرفیت ها برای پیشرفت هستند . اما عجیب است که مردم این دو استان از دسترسی به برخی شاخص های ابتدایی محروم هستند

 

برخی روستاها در کنار آب هستند ولی مشکل آب دارند . این نشان از سوء مدیریت است

منبع