الزامی به حضور معلمان در مدارس نیست جز به شرط کلاس حضوری!

خورنا – فرزاد شعبانی

وزیر آموزش و پرورش:

درباره معلمان اگر کلاس درس به شیوه غیر حضوری باشد نیازی به حضور در مدرسه نیست اما ما در مدرسه امکاناتی داریم که به معلمان کمک می‌کند هم اکنون در ترجیح برخی معلمان این است در مدرسه کار تدریس را انجام دهند

اما درباره کادر اجرایی مدرسه چون مدرسه حلقه اتصال ما با دانش‌آموزان است باید حضور داشته باشند.

برای همه وضعیت‌ها خودمان را آماده کرده‌ایم و اگر امکان برگزاری امتحانات به صورت حضوری باشد آن را برگزار می‌کنیم اما اگر ملاحظات بهداشتی اجازه برگزاری امتحانات را به شیوه حضوری ندهد امکان برگزاری به شیوه غیرحضوری فراهم است.

برای برگزاری امتحانات به شیوه غیر حضوری بستر شاد را داریم و از میان مجموعه آزمونها برخی آزمون‌ها به ویژه در حوزه مهارت آموزی الزاما حضوری برگزار می‌شود بنابراین با
توزیع دانش‌آموزان و رعایت مقررات بهداشتی این امتحانات حضوری برگزار خواهد شد.