استانداری خوزستان بالاترین بودجه؛ضعیفترین عملکرد!

فرزاد شعبانی

حوزه بازرسی وزارت کشور در گزارشی، نتیجه ارزیابی عملکرد استانداری های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش رسمی، استانداری خوزستان با کسب ۱۵۳۷ امتیاز در سال ۹۸ در بین استان های کشور، *رتبه آخر را کسب کرد*؛ این رتبه درحالی است که استان خوزستان همواره در سالهای گذشته بیشترین اعتبارات را در بودجه سالانه به خود اختصاص داده است.

غلامرضا شریعتی از خرداد سال ۹۵ سکانداری استانداری را بر عهده گرفته و در این مدت *به دلیل عدم شایسته‌سالاری در انتصابات، وضعیت مبهم اعتبارات پروژه‌ها ، آشفتگی مدیریتی، اظهارات جنجال برانگیز و حواشی مختلف مورد نقد شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف کشور به ویژه استان خوزستان قرار داشته است.

همچنین کارگران شوشی در سال جاری در چند نوبت در حضور نماینده ولی فقیه، در شعارهایی خواستار برکناری غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شدند.

با وجود عملکرد ضعیف استاندار خوزستان،  موضوعات مربوط به پرونده اسدبیگی و تبعات اجتماعی و امنیتی بحران‌های مختلف رخ داده در استان، علت عدم برکناری وی همواره برای شهروندان پرسش برانگیز بوده است.