رئیس مجمع نمایندگان خوزستان خبر داد:

تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های درمانی خوزستان

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل کلیه پروژه های نیمه تمام بهداشتی درمانی استان در سالجاری خبر داد.

به گزارش خورنا روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ️رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی حندی شاپور اهواز از پروژه های عمرانی نیمه تمام بیمارستان امام خمینی اهواز شامل بخش مگا ای سی یو، مجتمع آموزشی و سالن آمفی تئاتر بازدید کرد.

سید کریم حسینی در این بازدید گفت: بر اساس صورتجلسه ای که با وزیر بهداشت و درمان داشته‌ایم مقرر شده در سال جاری اعتبار لازم جهت تکمیل کلیه پروژه های نیمه تمام بهداشتی درمانی استان تخصیص یابد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بر همین اساس تکمیل پروژهای بهداشتی و درمانی نیمه تمام و در حال احداث شهرستان های باوی، حمیدیه و کارون نیز جهت تخصیص اعتبار پیگیری خواهد شد.