تخریب سه باب کوخه پرنده گیری در حوزه استحفاظی اهواز

سه باب کوخه پرنده گیری در گشت مشترک یگان حفاظت محیط زیست کارون و اهواز شناسایی و تخریب شد.

به گزارش خورنا در این گشت که روز گذشته در مناطق منثر، ملچ، آلبوبالد و آزادراه خلیج فارس صورت پذیرفت ادوات شکاری چون شش تور پرنده گیری و نیز دو بهله دلیجه، دو بهله سنقر تالابی، دو‌سر موش صحرایی و شش کبوتر قمری کشف شد.

بنابر این گزارش حیوانات و پرندگان کشف شده پس از اطمینان از سلامت کامل توسط یگان حفاظت محیط زیست کارون و اهواز در طبیعت رهاسازی شدند.

گفتنی است کوخه نوعی کمینگاه برای زنده‌گیری پرندگان شکاری ارزشمند است که صیادان در آن نشسته و از ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮﺍی ﺻﻴﺪ این ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌کنند.