کابل زدگی خطوط تلفن در ناحیه صنعتی ماهشهر، دلیل عدم بروز رسانی خورنا بود

خورنا: کابل زدگی خطوط تلفن در ناحیه صنعتی ماهشهر، دلیل عدم بروز رسانی خورنا بود.

بر اثر برخورد تیغه های بیل مکانیکی با خطوط ارتباطی شرکت مخابرات در ناحیه صنعتی بندر ماهشهر برخی از خطوط تلفن قطع شدند که این حادثه باعث از کار افتادن پایگاه خبری خورنا و عدم بروز رسانی این پایگاه شد.

خورنا از خوانندگان خود عذرخواهی میکند و تمام تلاش خود را بر آن گذاشته است تا چنین اتفاقاتی نتواند مانعی برای به روز رسانی اخبار شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.