رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

٧٠ درصد تخت‌های مراقبت‌ ویژه خوزستان تکمیل شد/ بازارچه‌های محلی پاشنه آشیل است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: حدود ۷۰ درصد از تخت‌های بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌های استان اشغال شده است.

به گزارش خورنا دکتر فرهاد ابول نژادیان با بیان این خبر اظهار کرد: بسیار نگران شرایط در آبان‌ماه هستیم چرا که پیک آنفلوآنزا در آن زمان آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر کرونا در خانواده ها وجود دارد و شاهد آن هستیم که اعضای یک یا چند خانواده همزمان درگیر ویروس شدند که این نشان از ادامه داشتن میهمانی ها و دورهمی های خانوادگی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان عنوان کرد: پاشنه آشیل ما در حوزه بهداشت بازارچه های محلی است که متاسفانه متولی ندارد و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند که از مردم تقاضا می شود برای خرید به این اماکن مراجعه نکنند.