مهدی چناری سکان دار اداره میراث فرهنگی دزفول شد

 

به گزارش خورنا طی حکمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان خوزستان و با حضور معاونت توسعه این اداره، مهدی چناری به عنوان ریاست جدید اداره‌ی میراث فرهنگی دزفول منصوب شد.

پیش از این این حجت الله آریایی ریاست این اداره را برعهده داشت که به  بازنشستگی نائل گردید .

خبرگزاری خورنا ضمن تبریک به مدیر جوان و جدید میراث فرهنگی دزفول  امید دارد که نگاه ویژه ای جهت حفظ آثار ازجمله بافت کهن شهرستان دزفول نیز معرفی و گسترش شهر آجر به همگان قدم های شایانی بردارد .در پایان نیز از زحمات چندین ساله مهندس آریایی تقدیر و تشکر مینماید .