انتقاد فرماندار رامشیر از ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز

خورنا – فرزاد شعبانی

ما پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنیم شما هم پروتکل های اداری را یاد بگیرید.

سید مجید حسینی نژاد خطاب به دکتر ابول نژادیان گفت: سید مجیدحسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونای استان با اشاره به ماده ۱۰ مصوبه شورای عالی اداری و ضرورت هماهنگی برای عزل و نصب مدیران شهرستان با فرماندار افزود: تکریم مدافعان سلامت باید از خود دانشگاه شروع شود.عزل و نصب های عجولانه و شتابزده و بدون برگزاری جلسات تکریم و معارفه در شان دانشگاه نیست.

وی با اشاره به مشکلات عدیده ی شهرستان رامشیر در بخش درمان به ویژه فقدان امکانات اولیه اورژانس، سی تی اسکن ،آی سی یو ،سی سی یو ،سونوگرافی پیشرفته ،پزشکان متخصص و….خواهان تمرکز دانشگاه برای حل چالش های حوزه ی درمان شد