فیلم l اجرای طرح بزرگ ویزیت و داروی رایگان خادمین اربعین حسینی (ع) در بندرماهشهر

موکب فداییان حضرت محسن (ع) با پشتیبانی پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی اروند و همکاری کلینیک شهید عمویی (سپاه) و بیمارستان نفت به مناسبت اربعین حسینی طرح ویزیت و داروی رایگان را در بندرماهشهر انجام دادند.