گفتگوی خورنا با خالق کتاب “بر مدار فهم نا ایستا”

کتاب "بر مدار فهم نا ایستا" نوشته بابک عبدالهی پژوهشگر ادبیات کلاسیک ایران و زبان فارسی می‌باشد که در یکصد و چهل و هفت صفحه توسط انتشارات معتبر منتشر شده است.

بابک عبدالهی خالق این کتاب در گفتگو با خبرگزاری خورنا می‌گوید: زبان فارسی دارای ظرفیت وصف ناپذیری در بیان فحواهای انسانی، اجتماعی و روانکاوانه است که گستره واژگانی، آرایه های ادبی و کشش ذاتی و افسونگرانه این زبان همواره باعث شده تا علاوه بر شیرین سخنی مستتر، تحلیل های عمیقی را بتوان بر بستر این زبان ارائه کرد.

وی عنوان کرد: بزرگان بسیاری همواره در ارائه مفاهیمی سترگ برتافته از روحیات معنوی و خاص، زبان فارسی را دستمایه بیان پذیری ذهنیات خود کرده اند که از آن جمله می‌توان به سخن سرایان بی بدیل شعر و ادب این سرزمین در بستر سبک های ادبی کلاسیک خراسانی، عراقی، هندی یا اصفهانی و … اشاره کرد.

خالق کتاب “بر مدار فهم نا ایستا” تصریح کرد: نگاشته حاضر یادداشتی در یکصد و چهل و هفت صفحه حاصل سه سال پژوهش در باب یکی از اسطوره های بی بدیل زبان و ادب فارسی یعنی بیدل دهلوی است.

عبدالهی یادآوری کرد: بیدل دهلوی از سرآمدان سبک هندی در ادبیات و از نازک خیالان جریان ادبی خوش نقشی در حیطه زبان فارسی است.

وی ادامه داد: استعاره های دیریاب، تشبیهات بی بدیل و تصویر سازی های ناب از خصوصیات سخن اوست.

این پژوهشگر ادبیات کلاسیک ایران و زبان فارسی در پایان می‌گوید: این اثر پیش از آنکه کتاب به حساب آید، آیین تکریم و مراسم پاسداشتی برای مردی زیسته در مراتب عالی روح و روان انسانی و فرهیخته‌ای سرشار از معنویات، یعنی ابوالمعانی بیدل دهلوی است.