عضو شورای شهر مسجدسلیمان:اخبار پیرامون انتخاب و تایید هیئت رئیسه شورا را که در شبکه های اجتماعی مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد

فرضعلی علیجانی عضو شورای شهرمسجدسلیمان در گفتگو با خورنا گفت:هنوز هیچ جلسه رسمی با حضور اعضای شورا برای تعیین هیئت رئیسه برگزار نشده و اخبار پیرامون انتخاب و تایید هیئت رئیسه شورا را که در شبکه های اجتماعی مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد.

علیجانی با اشاره به حاشیه های موجود پیرامون انتخاب هیئت رئیسه شورا تاکید کرد: شورای شهر به هیچ عنوان تحت تاثیر این فضاسازی ها قرار نخواهد گرفت و بزودی جلسه قانونی انتخابات هیئت رئیسه با حضور کلیه اعضای شورای اسلامی شهر و اصحاب رسانه برگزار خواهد.