نشست مدیر عامل انجمن اوتیسم کشور به مناسبت روز جهانی کودک با مسئولین مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // به مناسبت روز جهانی کودک و در راستای آگاه سازی عمومی اختلال اتیسم ،نشست مدیر عامل محترم انجمن اوتیسم ایران با مسئولین شهرستان مسجدسلیمان با همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز  ،بهزیستی و انجمن اوتیسم  شهرستان برگزار شد.

به مناسبت روز جهانی کودک و در راستای آگاه سازی عمومی اختلال اتیسم ،نشست مدیر عامل محترم انجمن اوتیسم ایران با مسئولین شهرستان مسجدسلیمان با همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز  ،بهزیستی و انجمن اوتیسم  شهرستان برگزار شد.
مهندس اردوان قنبری معاونت محترم فرمانداری ضمن خوش آمد به مدیر و هییت مدیره انجمن اوتیسم ایران در این برنامه بر لزوم همکاری بیشتر  ادارات تابعه با انجمن اوتیسم تاکید کردند.
مصوبات این جلسه شامل:
بهداشت و درمان :ادامه طرح غربالگری جامع اتیسم سطح یک
آموزش خانواده های اتیسم طبق پروتکل های بهداشت جهانی
همکاری در طرح ریجستری و ثبت اطلاعات کودکان اوتیسم در سامانه ملی اتیسم ایران، آموزش و پرورش:راه اندازی کلاس های ضمیمه آموزشی ویژه کودکان اوتیسم در مدرسه استثنایی، شرکت نفت: گسترش خدمات و تقویت همکاری ها بود.
آدرس انجمن اوتیسم مسجدسلیمان
بی بیان لین ۱۱منازل نفت
ساختمان شماره ۴
تلفن// ۰۹۱۶۳۸۰۲۵۰۰