ورود به دزفول فقط با ارائه کارت ملی امکان پذیر شد

  به گزارش خورنا مبادی ورودی دزفول مسدود شد  ورود فقط با ارائه کارت ملی و گردشگران و هم استانیها از ورود به دزفول خودداری کنند

علی فرهمند پور سرپرست فرمانداری دزفول اظهار کرد : بر اساس مصوبه ستاد کرونا از شب گذشته ۴ مبادی ورودی دزفول مسدود شده است.

وی افزود : اجازه ورود به دزفول فقط با ارائه کارت ملی و به ساکنان دزفول صادر می‌شود.

فرهمند پور تصریح کرد : با توجه به وضعیت کرونا و مصوبات ستاد کرونا تمامی تفریحگاه‌ها ، تفرجگاهها و بوستانهای ساحلی و غیرساحلی دزفول تعطیل است و چراغهای آنها نیز خاموش بوده لذا تقاضا میشود از تردد به این اماکن خودداری شود.