مصوبات اتخاذ شده در سفر معاون وزیر ورزش و جوانان به شهرستانهای شوشتر و گتوند

تسریع در روند پیشرفت چمن مصنوعی سرداران .کوله جاز و شهرک اندیشه

پیگیری اماکن ورزشی شعیبیه

تکمیل هر چه سریعتر چمن مصنوعی مسکن مهر

تهیه اقلام ورزشی برای تیم های ورزشی فعال گتوند

تهیه تشک کشتی با توجه به بازدیدهای میدانی و تکمیل پروژه های ورزشی شوشتر و گتوند

خرید ابزار و تجهیزات برای اداره ورزش و جوانان گتوند

شروع بکار پروژه خوابگاه و ساختمان اداری گتوند با اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیون تومان

منبع