نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان با مدیر عامل ابفا خوزستان به منظور حل مسئله آب شرب استان

نماینده شوشتر و گتوند در این خصوص عنوان کرد : ایجاد تمرکز در حل مسائل کلی به محوریت آبفا و با همراهی و انسجام نمایندگان استان صورت گیرد

هزینه قبوض آب سرسام آور است و در پرداخت باعث ایجاد مشکلاتی برای مشترکین شده است

با وجود بزر گترین شبکه آبرسانی در گتوند و عقیلی با ۱۲ میلیارد تومان آب برخی روستاهای عقیلی گتوند بخاطر تعمیرات جزئی حدود ۱۰ روزقطع می باشد

تسریع در روند پروژه های آبرسانی شوشتر و گتوند و تکمیل پروژه بزرگ آب شرب صالح شهر و شهید شرافت

 

منبع