تجمع شهروندان بندرماهشهری در اعتراض به سهمیه بندی و کمبود گاز مایع مقابل فرمانداری شهرستان

صبح امروز جمعی از شهروندان بندرماهشهری در اعتراض به سهمیه بندی و کمبود کپسول گاز مایع، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

صبح امروز جمعی از شهروندان بندرماهشهری در اعتراض به سهمیه بندی و کمبود کپسول گاز مایع، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

گرانی، سهمیه بندی و کمبود گاز مایع مشکلات فراوانی را خصوصا برای معیشت رانندگان تاکسی سرویس که از آن بعنوان سوخت استفاده می کنند ایجاد کرده است.

حاضرین در این تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی و ورود مسئولان جهت برطرف کردن این مشکل شدند.

کمبود گاز LPG در سطح شهرستان بندرماهشهر و حتی استان خوزستان معیشت بسیاری از شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.