آغاز تزریق وتوزیع واکسن آنفلوانزای فصلی در مرکز بهداشت شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – واکسن آنفلوانزای فصلی همزمان ‌‌با سراسر کشور توسط مرکز بهداشت شهرستان امیدیه، واحد مبارزه با بیماری ها جهت توزیع و تزریق به بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی برای بیماران خاص تحویل داده شد.

تزریق واکسن آنفلوانزای فصلی در مرکز بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه های بهداشتی، خانه های بهداشت و بیمارستان ها در حال انجام است .

با توجه به شیوع بیماری آنفلوانزا در فصل پاییز برای گروههای پرخطر نظیر بیماران اچ آی وی، سرطانی، تالاسمی، سیکل سل، پیوند اعضاء، دیالیزی، مادران باردار پرخطر وهمچنین پرستاران وکارکنان درگیر با بیماری کوید ۱۹ واکسن آنفلوانزای فصلی در مرکز بهداشت شهرستان ومراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ها وخانه های بهداشتی آماده تزریق می باشد.