تامین اعتبار جهت بهسازی و تجهیز شبکه برق شوشتر و گتوند با ۶ مصوبه

نشست روسای ادارات برق شوشتر و گتوند به همراه نماینده شهرستان با علی خدری مدیر عامل برق خوزستان در روز یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ با ۶ مصوبه

تامین اعتبار و تجهیزات لازم جهت پایداری شبکه برق دهخدا به شعیبیه پس از خسارات ناشی از سیل

تامین ۱۰۰ اصله پایه برق جهت روشنایی و اصلاح شبکه برق گتوند

لزوم تسریع در روند احداث دفتر اتفاقات برق صالح شهر جهت سهولت مشترکین این شهر

پیگیری و تامین اعتبار جهت خطوط توزیع برق از ایستگاه های گتوند و عقیلی به طول ۸ کیلومتر

پیگیری تامین نیرو ، سیم بان و راه اندازی دفتر اتفاقات برق میان آب و شهر شرافت

طراحی نور پردازی و جانمایی مطلوب در ۲ شهرستان جهت نصب چراغ و لامپ های  LED

منبع