تعویض قسمتی از خط انتقال آب به روستاهای دهلران ، شهید محمدی و دشت بزرگ گتوند


به منظور برطرف نمودن مشکل قطعی آب چند روستای بخش عقیلی گتوند و بی نتیجه ماندن ترمیم نقاط آسیب دیده ۳۰۰ متر از نقاطی که باعث بروز مشکل قطعی آب در این روستاها می باشد تعویض می شود

امیدواریم که بعد از اصلاح خط آسیب دیده مشکل چند روزه این روستاها حل شود

منبع