تداوم رطوبت در شهرهای خوزستان

خورنا – فرزاد شعبانی

رطوبت و شرجی صبح امروز برای چهارمین روز متوالی هوای برخی شهرهای خوزستان را فرا گرفت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بیشترین رطوبت ثبت شده صبح امروز در بین شهر‌های استان مربوط بندر هندیجان ۷۶با درصد است و بندر ماهشهر ،بستان با ۷۴ درصد ،کشاورزی اهواز ۶۹شوش ۶۷،صفی آباد دزفول ۶۱ ،بهبهان ۶۰ ،مسجد سلیمان ۵۷ ،امیدیه ۵۶ ،گتوند ۵۵وآبادان ۵۲ درصد رطوبت نسبی هوا گزارش شده است.

محمد سبزه زاری افزود: تا اوایل وقت فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در مناطق جنوبی و بعضا مرکزی و غربی خواهد شد.