فوت ۱۸۷ بیمار کووید _ ۱۹ در شبانه روز گذشته

مبتلایان جدید : ۳۵۵۲ نفر

قربانیان جدید : ۱۸۷ نفر

 

کل مبتلایان : ۴۶۴۵۹۶ نفر

کل قربانیان : ۲۶۵۶۷ نفر

 

بهبود یافتگان : ۳۸۵۲۶۴ نفر

بیماران بدحال : ۴۱۳۷ نفر

منبع