تخصیص اعتبارات ویژه به شهرستان دزفول جهت ارائه تسهیلات

 

سید احمد آوایی نماینده مردم شریف شهرستان دزفول به منظور افزایش اعتبارات بانک صادرات حوزه شهرستان دزفول در راستای ارائه تسهیلات به مردم با مدیر عامل بانک صادرات دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خورنا  نماینده مردم شریف شهرستان دزفول آوایی در این دیدار مشکلات شدید اقتصادی را از جدی ترین موانع پیشه روی زندگی مردم دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان از درآمد پایینی برخوردار هستند به منظور ارائه تسهیلات و همچنین پاسخگویی سریعتر به درخواست های وام مشتریان بانک ضروری است تا اعتبار ویژه ای به شهرستان جهت پرداخت وام سپرده و همچنین قرض الحسنه صورت گیرد.

در پایان این جلسه مدیر عامل بانک‌صادرات دستور داد اعتبارات لازم به بانک صادرات شعبه شهرستان دزفول به منظور خدمات دهی هر چه بهتر به مردم تخصیص داده شود.