جلسه پیگیری قطعی آب برخی روستاهای عقیلی گتوند

این جلسه در تاریخ نهم مهرماه ۹۹ با حضور فرماندار گتوند ، مسئول دفتر نماینده شهرستان ، رئیس آبفا گتوند ، اعضای شورای اسلامی روستاهای دهلران و شهید محمدی ، رئیس شورای بخش عقیلی و چند تن از اهالی بخش عقیلی گتوند به نمایندگی از مردم آن منطقه برگزار گردید

در این جلسه شکستگی های مکرر و قطعی آب روستاهای دهلران و شهید محمدی همچنین افزایش قیمت انشعاب جدید مطرح شد که متاسفانه از سال گذشته این مشکلات برطرف نگردیده و باعث ناراحتی و نگرانی اهالی روستاهای بخش عقیلی گردید

در پایان این جلسه اعضای شوراها از فرمانداری ، امام جمعه ، دفتر نماینده شهرستان و رئیس آبفا گتوند خواستار پیگیری و برطرف کردن هر چه سریعتر مشکلات شدند

منبع