فوت ۲۱۱ بیمار کووید _ ۱۹ در شبانه روز گذشته

مبتلایان جدید ۳۸۲۵ نفر

فوت شدگان ۲۱۱ نفر

کل مبتلایان ۴۶۱۰۴۴ نفر

کل قربانیان ۲۶۳۸۰ نفر

بهبود یافتگان ۳۸۳۳۶۸ نفر

بیماران بدحال ۴۱۲۱ نفر

منبع