طی حکمی از سوی استاندار خوزستان:

زینب پارسافر سرپرست اداره کل امور بانوان استانداری خوزستان شد

زینب پارسافخر طی حکمی از سوی استاندار خوزستان به عنوان مشاور و سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری منصوب شد.

به گزارش خورنا زینب پارسافخر پیش از این معاون اجرایی اداره کل حوزه استاندار خوزستان، معاون مدیرکل اموراداری مالی استانداری خوزستان، مشاور فرماندار و رئیس روابط عمومی فرمانداری اهواز و مدیر روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان بوده است.

وی عضویت در ستاد انتخابات استان و کمیسیون امور بانوان وخانواده استانداری، مشاور وزیر و مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکانون پژوهندگان، ریاست استانی انجمن روزنامه نگاران زن ایران‌ در خوزستان و صاحب امتیازی و مدیرمسئولی نشریه خوزستان امروز را نیز در کارنامه دارد.