۴ نوجوان خوزستانی در اردوی تیم‌ملی هندبال

به گزارش خبرگزاری خورنا|اردوی تیم‌ملی هندبال نوجوانان از سیزدهم مهرماه به مدت چهار روز در تهران برگزار می‌شود که چهار خوزستانی به اولین مرحله این اردو فراخوانده شدند.

احسان بزرافکن، پیمان انباز، مصطفی خوش‌نیت و امیررضا شجاعی، خوزستانی‌های دعوت شده به این اردو هستند.

تیم‌ملی هندبال نوجوانان ایران با دعوت از ۳۹ بازیکن، خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی قزاقستان آماده می‌کند.