رئیس مرکز بهداشت خوزستان: حواشی شهر اهواز بیشترین مشکلات بهداشتی را دارد

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیشترین مشکلات بهداشتی شهر اهواز را مربوط به حواشی این شهر دانست و خاطر نشان کرد: اهواز ویترین بهداشتی استان خوزستان است و اگر از نظر بهداشتی ضعیف باشد این یعنی کل استان ضعیف است.

به گزارش خبرنگار خورنا دکتر سید محمد علوی امروز سه شنبه هشتم مهرماه ۹۹ در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز گفت: معنای بهداشت و سلامتی خیلی وقت است که عوض شده و دیگر مانند قبل این مقوله تنها بر مبنای بیماری جسمی انسان تعریف نمی‌شود.

وی سلامتی را احساس رفاه فرد در زندگی دانست و بیان کرد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید سلامتی شامل رفاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک فرد است و‌ تنها در مورد بیماری‌های جسمانی به کار نمی‌رود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد: ایران از زمانی که بحث PHC یعنی مراقبتهای بهداشتی اولیه را مطرح کرد جز پیشگامان جهانی در زمینه بهداشت شده است.

علوی ضمن اشاره به دو مقوله عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی به عنوان دو اصل از اصول اساسی چهارگانه PHC گفت: عدالت اجتماعی در زمینه بهداشت یعنی اینکه تمامی افراد جامعه در همه زمانها و مکانها به یک اندازه از خدمات بهداشتی اولیه برخوردار باشند و ایران در حال حاضر این مهم را در عمل به خوبی ثابت کرده است زیرا وجود خانه‌های بهداشت در تمامی روستاهای کشور و نیز بهروزان بهداشتی در میان عشایر کوچ رو موید این مدعاست.

وی تحقق هر خدمت بهداشتی در جامعه را منوط به خواست مردم و افزایش مشارکتهای عمومی دانست و یادآوری کرد:
اگر ما الان در مورد بیماری کرونا با مشکل مواجه هستیم علت آن کاهش مشارکتهای مردمی در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: البته در مشارکتهای مردمی باید کار برای مردم، با مردم، پیش مردم و توسط مردم باشد و دیگر زمان آن گذشته است که این موارد بدون عمل کردن به آن، فقط در حد شعار مطرح شود.

علوی با بیان اینکه ما در زمینه بهداشت به نیروهای توانمند در همه ابعاد نیاز داریم اظهار کرد: در بهداشت حرف اول را آموزش می‌زند زیرا وقتی که سواد سلامت در کارهای بهداشتی ارتقا پیدا کند خود به خود این کارها در سطح جامعه به خوبی انجام خواهند شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان بیان کرد: در جنگ تحمیلی هشت ساله به علت تلاش‌های خالصانه کادر بهداشتی کشور، ما علیرغم داشتن میکرو اپیدمی‌هایی از بیماری ولی هیچگاه با اپیدمی‌های بزرگ بیماری مواجهه نشدیم و این در حالیست که در جنگهای چند ماهه بالکان، کوزوو و بوسنی هرزگوین اپیدمی‌های مختلفی چون وبا، طاعون و تیفوس تا قلب اروپا را به خود درگیر کرده بود.

علوی در پایان بیشترین مشکلات بهداشتی شهر اهواز را مربوط به حواشی این شهر دانست و خاطر نشان کرد: اهواز ویترین بهداشتی استان خوزستان است و اگر از نظر بهداشتی ضعیف باشد این یعنی کل استان ضعیف است.