فعالیت های انتخاباتی باهنر کلید خورد

خورنا: بنا بر شنیده های خبرنگار ما ستاد انتخاباتی باهنر در مکانی خارج از جامعه اسلامی مهندسین تشکیل شده و در حال ایجاد ستادهای انتخاباتی خود است. همچنین شنیده می شود مدیریت فعالیت های انتخاباتی این طیف در رابطه با انتخابات شورای شهر بر عهده ابولفضل حسن بیگی نماینده سابق دامغان قرار گرفته است که رابطه فامیلی نیز با باهنر دارد.
گفتنی است یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین پیش از این گفته بود که این تشکل بنا دارد که باهنر را در قید الزامات تشکیلاتی برای کاندیدا شدن قرار دهد.

پیش از این نیز کمپینی به نام صدای پای اعتدال به منظور دعوت از باهنر برای کاندیداتوری شکل گرفته بود که سایت فارسی۲۴ در حال حاضر بیشترین پوششی را از فعالیت های این کمپین دارد.

به گزارش شفاف،این درحالی است که پیش از این باهنر اعلام کرده بود که کاندید نمی شود.