افزایش وحشتناک و غیرقابل باور قیمت مسکن در شهرستان امیدیه و لزوم برخورد دادگستری و دادستانی با دلال ها و برخی مشاورین املاک متخلف

اسداله ترحم/ ‌خورنا – همزمان با افزایش قیمت ارز در کشور، کاهش ارزش پول ملی ‌و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن و زمین در سراسر کشور افزایش یافته است.

شهرستان امیدیه نیز به تبعیت از این موضوع شاهد افزایش وحشتناک،‌ غیر قابل باور و غیر منطقی قیمت زمین، مسکن ‌و اجاره منازل ‌بوده است که باعث بروز مشکلاتی به خصوص برای اجاره نشینان و نامیدی مطلق اکثر انها از خرید خانه شده است.
به جرات میتوان گفت: این میزان افزایش سرسام آور در ‌سطح شهرستان امیدیه در استان خوزستان و شاید در کشور بی نظیر می باشد، ‌بطوریکه قیمت منازل و زمین در امیدیه در چندماه اخیر چندین برابر افزایش یافته است!!
اکثر مردم شهرستان امیدیه، به غیر از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و مصالح ساختمانی، دو عامل اصلی دیگر را در این افزایش به دور از انصاف و غیر منطقی قیمت ها در امیدیه سهیم می دانند.
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت در بخش مسکن شهرستان امیدیه، دلال های زیادی هستند که در سطح شهرستان فعالیت دارند ‌و با خریدو فروش منازل و زمین در بین خود و اعلام قیمت های نجومی، باعث افزایش بدون حساب و کتاب ‌مسکن در امیدیه شده اند.
عامل دیگر مشاورین املاک متخلفی هستند که یا خود دلال بوده و یا برای اخذ هر چه بیشترحق مشاوره، قیمتها را بدون منطق ‌و نجومی بالا می برند و باعث این اوضاع قمر در عقرب در سطح شهرستان شده اند.
در پایان مردم از دادگستری شهرستان و دادستان محترم درخواست ورود به این مسئله و قیمت گذاری مناطق مختلف شهرستان را دارند تا دگر بار شاهد افزایش بی رویه مسکن در شهرستان نباشیم.