پیدا شدن جسد کودک گتوندی از رودخانه کارون بعد از ۵ روز

کودک گتوندی که حدود ۵ روز است در رودخانه کارون گتوند غرق شده بود ساعاتی قبل در رودخانه کارون حوالی شوشتر پیدا شد

منبع