هفتکل به فرزندان خود می بالد

🔹امروز یکشنبه ششم مهرماه ۹۹ فاضل عبیات معاونت امورعمرانی خوزستان پیروی دستورقبلی استاندارخوزستان سند توسعه آتی هفتکل را توشیح نمود.

🔹سیدحمیدحسینی دبیربنیادفرهنگی اجتماعی زاگرس نشینان افزود:پیروی درخواست های مکرر مردم شهرکه اولویت اصلی آنهاموافقت با راه اندازی لاین برگشت جاده ترانزیتی اصفهان از هفتکل بوده است. امروزبا حضور دکترفاضل عبیات معاونت امورعمرانی استانداری خوزستان جلسه ای برگزارگردید.

🔹دراین دیدار حسینی با اشاره به موقعیت فعلی شهرستان هفتکل افزود:
در طراحی محورهای مواصلاتی سه اصل مهم درنظر گرفته می شود: نزدیکترین مسیر ،کمترین حجم خاکبرداری و خاکریزی و عبور از نقاط اجباری . و شهرستان هفتکل بعنوان یک نقطه اجباری مهم برای رونق و توسعه نیازمند گسترش محورهای مواصلاتی است.

🔹 وی افزود:معاونت امورعمرانی استاندارخوزستان طی دستوری به دفترفنی استانداری خوزستان بانظرموافق دستور طرح موضوع را در شورای ایمنی راههای استان جهت رونق گرفتن شهرهفتکل صادر نمودند.

🔹دبیربنیادفرهنگی -اجتماعی زاگرس نشینان در پایان افزود:طبق هماهنگی های به عمل آمده مقررگردید پایان هفته جاری معاونت عمرانی استانداری بهمراه مدیرکل دفترفنی استانداری و مدیران کل مسکن وشهرسازی و راهداری وحمل ونقل خوزستان بازدیدی از جادههای مواصلاتی شهرستان هفتکل داشتند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.