آخرین آمار کرونا در ایران

آمار امروز ۹۹/۷/۶

مبتلایان جدید ۳۳۶۲نفر

فوت شدگان ۱۹۵ نفر

بستری شدگان ۱۳۷۷ نفر

آمار کل :

بهبود یافتگان ۳۷۴۱۷۰ نفر

کل مبتلایان ۴۴۶۴۴۸ نفر

کل فوتی ها ۲۵۵۸۹ نفر

موارد حاد و شدید ۴۰۵۹ نفر

منبع