از سرگیری محدودیت های کرونایی در خوزستان

استاندار خوزستان :

تمامی مقررات ویژه وضعیت قرمز ناشی از ویروس کرونا همانند گذشته در استان خوزستان اعمال می شود

اگر نیاز به تعطیلی در صنوف مختلف باشد پس از بررسی به وزارت کشور و ستاد ملی کرونا گزارش می شود و در این باره تصمیم نهایی گرفته خواهد شد

منبع