جویجری بخشدار مرکزی آبادان شد

خورنا: محمد صادق جویجری به سمت بخشدار مرکزی آبادان منصوب و معرفی شد. وی سابقه ریاست اداره تعاون اهواز را در کارنامه اش دارد.

به گزارش خوز نیوز، دکتر حسینی معاون سیاسی اجتماعی استانداری در پاسخ به ا ین سوال نورخوزستان که آیا نیروهای میهمان که از ارگانها و نهادهای دیگر به کادر وزارت کشور دعوت به کار می شوند، دوره مربوط را می بینند یا خیر گفت: برای اینگونه نیروها دوره های مرتبط با حکمی که خواهند گرفت تشکیل و پس از طی دوره از آنها امتحان گرفته می شود و تا وقتی آمادگی پیدا نکنند اجازه کار به آنها داده نمی شود. وی این را هم گفت که سعی بر اینست برای سمت های سیاسی از نیروهای وزارت کشور استفاده شود و زمانی از دیگر دستگاه ها افرادی گزینش می شود که فرد واجد شرایطی حاضر به رفتن در نقاط مورد نظر وجود نداشته باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بهاءدباغی اینجانب اقای جویجری ازنزدیک میشناسم وحق ایشان درپستهای بالاتر هم هست ایشان شخصی باایمان مدیر ومدبر ودر کارهایش قاطعیت وجودداردامیدوارم در این پست جدیدموفق باشد