بهبهان لرزید/ گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

خورنا – فرزاد شعبانی

بزرگی : ۳.۳
محل وقوع : بهبهان، خوزستان
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۹:۱۷:۰۵.۲
طول جغرافیایی : ۵۰.۳۵ E
عرض جغرافیایی : ۳۰.۵۸ N
عمق : ۱۰ کیلومتری

نزدیک ترین شهر ها :
۱۱ کیلومتری بهبهان، خوزستان
۳۰ کیلومتری سردشت، خوزستان
۳۲ کیلومتری دهدشت، کهگیلویه وبویر احمد