رئیس اداره آب هفتکل خبر داد: دو مخزن آب به سیستم آبرسانی این شهرستان اضافه شد

:
میثم کیانپور رئیس بومی و دلسوز در گفتگو با خبرگزاری خورنا ضمن اعلام این خبر گفت :با پیگیری و حمایت نماینده و فرماندار محترم دو مخزن دو هزار متر مکعب به سیستم ابرسانی هفتکل اضافه شد

کیانپور در ادامه گفت :این دومخزن میتواند تا حد قابل توجه ای سیستم ابرسانی هفتکل را پایدار نماید که لوازم کامل تحویل انبار شده و بزودی مراحل مونتاژ اغاز میگردد

وی در پایان ضمن تشکر از پیگیری های ورناصری نماینده و طباطبایی فرماندار بیان داشت:یکی از مشکلات اساسی نبود مخزن برای ذخیره سازی بوده که الحمدالله تا حد زیادی مرتفع گردیده است

میتوان کیانپور را الگویی برای بومی سازی مدیران شهرستان در نظر گرفت که در این مدت چگونه با دلسوزی برای شهرستان خدمت نموده است