درخشش دانش آموز رامهرمزی در کنکور سراسری

امید شفائی نیا دانش آموز رامهرمزی با کسب رتبه ۱۲کشوری در گروه ادبیات و علوم انسانی درخشید.

این دانش آموز رامهرمزی بدون استفاده از کلاس های  آموزشی و صرفا برای اساس تلاش خود توانست چنین رتبه ای را کسب کند .