پیگیری حل مشکل کمبود نیرو در بخش بهداشت و درمان شوشتر و گتوند

موضوع کمبود نیروی انسانی در دیدار روز سه شنبه ۹۹/۶/۲۵ گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند با دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان و علوم پزشکی مطرح شد .

موضوع مهمی که بهداشت و درمان دو شهرستان شوشتر و گتوند با آن دست و پنجه نرم می کند

گیلانی با مطرح موضوع کمبود نیروی انسانی از وزیر بهداشت و درمان درخواست کرد با توجه به نیاز حوزه بهداشت و درمان هر دو شهرستان نسبت به تامین نیروی انسانی دستورات مقتضی را صادر و همکاری لازم را داشته باشید .

منبع