اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۹۹ در ۵ گروه آزمایشی مشخص شد .

علوم ریاضی و فنی :

۱. ابوالفضل حاجی محمدحسین کاشی از تهران

۲. ایلیا هاشمی راد از تهران

۳. علی انصاری از مشهد

علوم تجربی :

۱. سید امیر سید شنوا از اردبیل

۲. رامین آزادی از تهران

۳. محمد تیموری ماسوله از گرگان

علوم انسانی :

۱. مهدی محمد ثمر از ارومیه

۲. علی رضا چابیان از آمل

۳. مریم اکبری سریزدی از کرج

هنر :

۱. روژینا آزادی از تهران

۲. حانیه منصوری نهجیری از اصفهان

۳. سارینا خلیلی از تهران

گروه آزمایشی زبان :

۱. کیان بهادری از شمیرانات

۲. مهسا سادات موسوی از دماوند

۳. آنیتا محمدی از اصفهان

منبع