قدردانی کارکنان شرکت عملیات غیرصنعتی از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت به جهت برقراری بیمه تکمیلی

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی جمعی از پرسنل این شرکت با ارسال بیانیه ای از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به جهت اجرای طرح بیمه تکمیلی تقدیر کردند.

گفتنی است که این طرح درجهت رفاه حال همکاران وخانواده محترمشان در جلسه هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی مطرح گردید که با موافقت اعضای محترم هیئت مدیره همراه شد.

بر این اساس مقرر است طرح بیمه تکمیلی بصورت ۶۰درصد سهم شرکت و ۴۰درصد سهم کارکنان اجرا شود.