محتویات سفر هیات چهارنفره کمیسیون انرژی به استان سیستان و بلوچستان

در مورخ پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ دکتر عباسی رئیس کمیسیون انرژی ، شریعتی سخنگو ، سنگدونی رئیس کمیته گاز و سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند از اعضای کمیسیون ، نمایندگان سیستان و بلوچستان ، استاندار این استان و برخی دیگر از مدیران از چند پروژه مهم در این استان بازدید کردند .

 

در این سفر ایستگاه آبیاری طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان ، نیروگاه بادی میل نادر ، گازرسانی به این استان ، وضعیت فاضلاب هیرمند شمالی و خیابان امام شمالی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت .

همچنین اعضای کمیسیون انرژی یک نشست با حضور نمایندگان استان ، استاندار محترم و دیگر مدیران در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار کردند .

لازم به ذکر است هیات چهار نفره کمیسیون انرژی از برخی محلات حاشیه نشین این استان هم بازدید کردند .

منبع