کارگران این ماه ۴۰۰ هزار تومان علاوه بر حقوق می‌گیرند

خورنا – فرزاد شعبانی

کارگران باید در ماه جاری مابه‌التفاوت حق مسکن را برای تیر و مرداد دریافت کنند.

کارگران در ماه جاری باید علاوه بر دریافت حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی شهریور ، ۴۰۰ هزار تومان نیز بابت مابه‌التفاوت دو ماه قبل یعنی مرداد و تیر دریافت کنند.

این مبلغ باید پرداخت شود و کارفرمایان نمی‌توانند از زیر بار تعهد پرداخت شانه خالی کنند.

حتی کارگرانی که در انتهای تیر یا مرداد تسویه حساب کرده و کارگاه محل اشتغال خود را ترک کرده‌اند ، اکنون باید از کارفرمای قبلی خود درخواست کنند که ۲۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن را برای ماه‌های تیر و مرداد به حساب آنها واریز کند. این کارگران در صورت استنکاف کارفرمایان حق شکایت دارند.