رییس اداره تعاون روستایی دزفول خبر داد :

آماده توزیع بذر گندم وکلزا برای کشت پاییزه هستیم

 به گزارش خورنا رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول از آمادگی این اداره برای توزیع بذر گندم و کلزا برای کشت پاییزه خبر داد.
محمد مهرپرور گفت: یکی از عمده فعالیت های تعاون روستایی شهرستان دزفول با توجه به اینکه از قطب های کشاورزی استان خوزستان به شمار می رود، تامین نهاده های کشاورزی برای کشاورزان است.
وی ادامه داد: از این رو بعد از برداشت گندم و کلزا که معمولا تا پایان اردیبهشت و یا اواسط خردادماه ادامه دارد ، شروع به خرید گندم بذری برای کشت سال آینده می کنیم و با عملیات بوجاری و ذخیره آن، به محض شروع کشت آینده این دو بذر استراتژیک را در اختیار کشاورزان متقاضی و یا بهتر بگوییم شهرستانهای متقاضی قرار می دهیم.
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول بیان داشت: در حال حاضر تعاون روستایی دزفول ۷ هزار تن بذر گندم و ۳۰ تن بذر کلزا اماده توزیع میان کشاورزان استان دارد و به محض شروع کشت و ارائه برنامه از سوی جهاد کشاورزی که احتمالا در اوایل مهرماه این برنامه باید به دست ما برسد، توزیع بذور کشت پاییزه آغاز خواهد شد.
مهرپرور در پایان گفت: در تعاون روستایی دزفول این آمادگی وجود دارد که حجم تولید بذور گندم و کلزا را به مراتب بیش از رقم اعلام شده ببریم، اما سعی ما بر این است بر اساس درخواست و نیاز کشاورزان به سمت تولید این دو بذر که کشت عمده خوزستان را به خود اختصاص می دهند برویم.